समाचारशुक्रबार, बैशाख ३१, २०७३

नेपाल टेलिभिजन र युनान टेलिभिजनबीच सहमति

हिमालखबर

k|wfgdGqL;Fu lrlgofF ;~rf/dGqL k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL;Fu k|wfgdGqL lgjf; afn'jf6f/df z'qmaf/ laxfg g]kfn e|d0fdf /xg'ePsf rLgsf ;~rf/dGqL SjfO{ km'rfcf]n] lzi6frf/ e]6jftf{kl5 aflx/ lg:sFb} . tl:a/ M tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

नेपाल टेलिभिजन र चीनको युनान रेडियो एन्ड टेलिभिजन बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको छापा, प्रकाशन, रेडियो, चलचित्र तथा टेलिभिजनका लागि राज्य प्रशासकमन्त्री छाई फुछाओ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलबीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि त्यस्तो सहमति भएको हो ।

दुवै देशका मन्त्रीको उपस्थितिमा आपसी सहयोग एवम् सहकार्य, कार्यक्रम आदानप्रदान, तालिमलगायत विषयलाई समेटेर तयार पारिएको प्रारम्भिक समझदारीमा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाईं र युनान रेडियो एन्ड टेलिभिजनका अध्यक्ष लिन साइङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा उक्त सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहकार्यसम्बन्धी विस्तृत विवरण दुई महिनाभित्र तयार गरी हस्ताक्षर गर्न दुवै प्रसारण संस्थाका प्रमुखहरुले सहमति पनि गरेका छन् ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...